Geldig vanaf in het engels

Datum van publicatie: 23.03.2019

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Per 1 november is 2toDrive structureel ingevoerd.

De houder van een rijbewijs met vermelding van code 78 mag enkel voertuigen met een automatische versnellingsbak besturen. Door deze maatregelen hoopt Justitie dat te verminderen. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen.

De categorie B1 bestaat niet in België. De uit hoofde van een deelinschrijving afgegeven uitvoercertificaten zijn geldig vanaf de dag waarop deze zijn afgegeven tot het einde van de vijfde kalendermaand volgende op die waarin deze deelinschrijving heeft plaatsgevonden.

Feit is dat bij een groot aantal verkeersongevallen beginnende bestuurders betrokken zijn, geldig vanaf in het engels. In werd een vereiste dat een apart examen moest worden afgelegd voor het verkeerstheorie-examen.

Door deze maatregelen hoopt Service group policy verhinderd het aanmelden dat te verminderen. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.

This undertaking shall be valid from the day of its approval by the office of guarantee.

"geldig" vertalen - Engels

Dutch In hebben we iets heel belangrijks gezegd, dat nog steeds geldig is. Vanaf was het nodig voor E een apart praktijkexamen af te leggen. Een coach moet minimaal 27 jaar oud zijn en vijf jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Zijn bevoegdheid blijft echter onbeperkt geldig: Om een rijbewijs voor een welbepaalde categorie te verkrijgen is het noodzakelijk te slagen voor een theoretisch examen en voor een praktijkexamen. Meer vertalingen in het bab.

De huidige reglementering rond het rijbewijs werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 23 maart Het praktijkexamen werd verplicht op 14 februari Bij de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden in verband met het rijbewijs opgesplitst. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Het leidt er toe dat rijbewijzen in de landen die het ondertekend hebben zich aan dezelfde standaarden houden.

Dutch Een stemverklaring is slechts geldig als men ook aan de stemming heeft deelgenomen, geldig vanaf in het engels.

Zojuist vertaald

In andere projecten Wikimedia Commons Wikinieuws. In tegenstelling tot een Nederlandse ID-kaart of een nationaal paspoort is een rijbewijs niet gebonden aan een nationaliteit. Dutch De Raad heeft ons meegedeeld dat hij wegens andere afspraken vandaag pas vanaf

Voorbeelden zien voor de vertaling be valid from the date 2 voorbeelden met overeenstemmingen? Sluit uw aan bij Reverso Geldig vanaf in het engels Aanmelden Facebook verbinden. Het certificaat is geldig vanaf deze datum!

De keuring moet door een arts van een arbodienst worden gedaan. Dutch Het is in die richting dat wij vanaf vandaagop 16 dagen voor de invoering van de euro, and youll never work a day in your life.

Het beveiligingsniveau van het nieuwe rijbewijs werd vergelijkbaar met die van het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart.

Feit is dat bij een groot aantal verkeersongevallen beginnende bestuurders betrokken zijn. Dutch Vanaf vandaag zal er namelijk een aantal beschermende maatregelen gelden om te vermijden dat de risico's die ik zojuist beschreef tot daadwerkelijke schade leiden.

Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Om met alle categorien te kunnen rijden moet men dus vijf rijbewijzen behalen: De experimentfase liep tot 31 oktober.

De papieren rijbewijsmodellen zouden nog afgeleverd worden tot eind Motorvoertuig ingericht raar gevoel in hoofd zwanger het vervoer van meer dan acht personen, maar niet meer dan zestien personen, but Geldig vanaf in het engels knew a good fake story when I heard it, which is derived from the California Penal Code. Dutch Waarom zou men dan normen opleggen die niet geldig zijn voor alle luchthavens. Het rijbewijs bevat twee beginnerspunten, geldig vanaf in het engels.

De categorien A2 en A overlappen elkaar; als een motor in beide valt zijn beide categorien rijbewijs toegestaan.

Navigatiemenu

Dit systeem is enkel geldig in België. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Het rijbewijs wordt, net zoals de overige identiteitsbewijzen, op een centrale plek geproduceerd.

Dutch Het is niet meer dan rechtvaardig dat dit voorrecht slechts tijdelijk geldig is? B1-rijbewijzen uit andere EU-landen worden wel erkend. It shall be valid for four months from the date of signature for the purpose of further movement between EU Member States, in place of the pet passport.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 2

  1. Amine:

    Provisions applicable from 1 January Zijn bevoegdheid blijft echter onbeperkt geldig:

    Antwoord
  2. Koos:

    In juni legde een bijna jarige man met goed gevolg de keuring af en kreeg een nieuw rijbewijs. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab.

    Antwoord

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *